Dokumenty

Rozpočet na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021 a 2022
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Rozpočet 2020,2021,2022
docx Záverečný účet obce za rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023
pdf Návrh rozpočtu na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023
Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
pdf e-mailova adresa, na ktorú môžete zasielať oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce
pdf Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
pdf Oznámenie
pdf Oznámenie o počte obyvateľov
pdf Delegovanie
pdf Delegačka
pdf Informácia pre voliča
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Blatné Revištia a Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Blatných Revištiach
pdf Výsledky volieb
Návrh rozpočtu obce Blatné Revištia na rok 2018 a viacročného rozpočtu n a roky 2019 a 2020
V zmysle § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. obec zverejňuje návrh rozpočtu Obce Blatné Revištia na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020 k vyjadreniu verejnosti
pdf Návrh rozpočtu obce Blatné Revištia na rok 2018
KOMUNÁLNE VOĽBY 2014 - BLATNÉ REVIŠTIA - VÝSLEDKY
pdf KOMUNÁLNE VOĽBY 2014 - BLATNÉ REVIŠTIA - VÝSLEDKY
Dokumenty 2016
Územný plán obce Blatné Revištia
doc Oznámenie o prerokovaní NÁVRHU Územného plánu obce Blatné Revištia
doc Návrh VZN č.2/2016
pdf ÚPN obce Blatné Revištia
pdf ÚPN obce Blatné Revištia
pdf ÚPN obce Blatné Revištia
pdf ÚPN obce Blatné Revištia
pdf ÚPN obce Blatné Revištia
pdf ÚPN obce Blatné Revištia
pdf B_(c)_Zavazna cast_UPN Obce BRevištia
pdf C_(c)_Vyhodnotenie PP_UPN Obce BRevištia
pdf A_(c)_textová časť_UPN Obce BRevištia
doc Uznesenie o schválení
pdf VZN 2 2016 ÚPN Obce Blatné Revištia
pdf 02_Záujmové územie -grafika
Štatút obce
pdf Štatút obce
VZN
pdf VZN 1/2011
pdf VZN 2/2011
pdf VZN 3/2011
pdf VZN 1/2012
pdf VZN 1/2013
pdf VZN 2/2013
pdf VZN 3/2013
pdf VZN 1/2014
pdf VZN 12015
pdf VZN 12017
docx Návrh VZN 32019
docx Návrh VZN 42019
pdf VZN 22019
Tlačiva
doc ohlásenie drobnej stavby
doc ohlásenie udržiavacích prác
doc búracie povolenie
PHSR obce Blatné Revištia
doc PHSR